Статті

  • Запропоновано й досліджено паралельний алгоритм чисельного розв’язання стаціонарних задач теорії пружності на прикладі взаємодії SH-хвиль із системою отворів довільного поперечного перерізу. За допомогою інтегрального подання амплітуди переміщення відбитого хвильового поля крайову задачу зведено до системи інтегральних рівнянь, що розв’язується чисельно. Схема паралельних обчислень дозволила дослідити ситуацію зі збільшеним числом отворів-відбивачів. Алгоритм досліджено і на MIMD-залежність. Наведено нові унікальні результати.

  • Розглянуто основні проблеми впровадження електронного діловодстваяк основи електронного урядування. Проаналізовано недоліки чинної нормативно-методичної бази, що регулює електронне діловодство в Україні, та запропоновано порядок її конкретних змін для забезпечення повного життєвого циклу електронних документів. Обґрунтовано необхідність самодостатніх електронних документів та деталізовано основні вимоги щодо електронних документів, які призначені для довічного збереження. В статті подано приклад створення електронних документів у відповідності з чинним законодавством.

  • В статті розглянуто основні проблеми довгострокового збереження архівних електронних документів. Проаналізовано недоліки чинної нормативно-методичної бази, що регулює електронний документообіг в Україні, та запропоновано порядок її конкретних змін для забезпечення повного життєвого циклу електронних документів. Обґрунтовано необхідність процедур оцінювання відповідності архівних електронних документів національним стандартам, гармонізованим із міжнародними. Запропоновано архітектуру тестового стенду валідації архівних електронних документів, який разом із прийняттям  формату архівних електронних документів і зміною нормативно-правової бази Державного комітету архівів України стануть необхідними і достатніми умовами створення інтероперабельної системи керування правомочними архівними електронними документами та забезпечать їхнє довготривале (довічне) збереження.

  • Чинна нормативно-правова база, що регулює електронний документообіг в Україні не регламентує повний життєвий цикл електронних документів, зокрема оцінювання відповідності електронних документів вимогам архівних електронних документів. Метою статті є деталізація алгоритму валідації архівних електронних документів за допомогою стенду. У статті обґрунтовано потребу створення стенду валідації архівних електронних документів та розглянуто принципи його роботи. Стенд валідації архівних електронних документів із відповідними національними стандартами формату архівних електронних документів – є основою створення підсистеми керування архівними електронними правомочними й достовірними фондами і забезпечать довічне збереження.

  • У статті аргументований підхід до побудови Національної системи електронних цифрових підписів на основі нормативної бази Євросоюзу. Описано бізнес-алгоритми, які використовують електронний цифровий підпис як «якір» довіри. Проаналізовано рівень інтеграції електронного цифрового підпису, заснованого на нормативній базі Євросоюзу, в сучасні офісні пакети, як базові інструменти обслуговування електронних бізнесів.