1. с.н.с.
  к.ф.-м.н.
  зав.лаб.
 2. магістр
  мнс
 3. к.ф.-м.н.
  Науковий співробітник
 4. к.ф.-м.н.
  с.н.с.
 5. член-кореспондент НАН України, професор
  доктор фізико-математичних наук
  завідуюча відділом
 6. інженер програміст 1-ої категорії
 7. молодший науковий співробітник
 8. с.н.с.
  к.ф.-м.н.
 9. магістр
  мнс
 10. Молодший науковий співробітник
 11. к.ф.-м.н.
  науковий співробітник