Монографії

  • Мета монографії – описати шляхи побудови інтероперабельної, з можливістю кроссертифікації, масштабованої кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів (QPKI). На підставі застандартизованої Європейської еталонної моделі функціонування оцінено сучасний стан організації Національної системи електронних цифрових підписів для внутрішньої/зовнішньої інтероперабельності та можливості кроссертифікації. З позицій системного аналізу інтероперабельність цієї системи розглянуто через її зіставлення з унормованими в Євросоюзі положеннями QPKI. Відображено роль ІТ-стандартизації у досягненні поставленої мети, оскільки норми, правила, еталони і зразки як предмети ІТ-стандартизації складають базу оцінювання якості послуг елктронного цифрового підпису..

    Для широкого кола фахівців з електронного документообігу, банкінгу й інших сфер електронного бізнесу, обслуговуючого ІТ-персоналу органів влади та місцевого самоврядування, користувачів послуг ЕЦП, студентів ВНЗ та аспірантів ІТ-спеціальностей