Історія відділу

На Україні теорія програмування (ТП) почала розвиватися з 1957 року, від дня заснування ОЦ АН УРСР, реорганізованого згодом в Інститут кібернетики АН УРСР. Основний предмет досліджень ТП – це мови програмування, їхні інструментальні середовища й системний інтерфейс для розробки програмного продукту. Основа математичного апарата – комп'ютерна алгебра й логіка, теорія автоматів і формальних мов, алгебро-граматичний апарат специфікації класів алгоритмів і програм, формальні моделі подання знань. На основі математичного апарата розроблено моделі й методи подання знань та інструментарій конструювання компіляторів, інтерпретаторів, засобів загальносистемного призначення, баз даних і знань, експертних систем, систем прийняття рішень і професійних систем для різних предметних областей (застосувань). Істотний розвиток ТП справедливо асоціюють із роботами чл.-кор. НАН України К.Л.Ющенко, що створила в Інституті кібернетики свою наукову школу ТП.