• Метою проекту є розробка в рамках базового прикладного програмного забезпечення (БППЗ) рівня інформаційної безпеки грід-інфраструктури, із акцентом на цілісність і доступність даних. Цей прошарок буде працювати прозоро для кінцевого застосування. Зокрема використовувати політику безпеки із наступними можливостями:-        Різні політики залежно від поставлених завдань;-        Чітка реалізація політик;-        Підтримка програм, що запитують політику і виконання контролю доступу цих застосувань (для прикладу, завдання, запущена в CRON з коректним контекстом);-        Незалежні конкретні політики та інтернаціональні мовні політики;-        Незалежні конкретні і формати міток безпеки та їх зміст;-        Індивідуальні мітки і важелі керування для об'єктів ядра і сервісів (демонів);-        Кешування доступних рішень для ефективності;-        Можливість зміни політик;-        Різні заходи для захисту цілісності системи та конфіденційності даних;-        Гнучкі політики;-        Управління процесом ініціалізації, успадковані прав, запуск програм;Управління файловими системами, папками, файлами і відкритими дескрипторами;