• Розглянуто основні проблеми впровадження електронного документообігу на національному рівні. З позицій системного аналізу розглянуто причини відсутності інтероперабельності Національної системи електронних цифрових підписів. Обгрунтовано засоби мінімаксного (мінімум витрат, максимум результатів) вирішення проблем інтероперабельності в інфраструктурі ЕЦП як всередині України, так і з іншими державами. Основні завдання:    * Проблеми інтероперабельності НСЕЦП    * Комплекти підписи для для інтероперабельності НСЕЦП    * Електронне суспільство: eGovernment, eID, eHealth, eBanking, eCommerce, eInvoicing, eTrading і т.д.    * Обгрунтування обмінного формату електронних документів для електронного документообігу    * Проблеми архівного зберігання електронних документів

  • Метою проекту є впровадження у повсякденні практику можливості застосування первиних елеткронних документів, створенних із застосуванням звичних офісних пакетів MS Office 2010 та/або Open(Libre) Office, згідно вимог Законів України:

    тези " Імплементація первинних електронних документів" (див. нижче) деталізують юридичну правомочність застосування первиних електронних документів.Ідеологічно застосування первинних електронних документів дозволить не лише економити час на відсутності фізичної взаємодії, а також сприятиме автоматизації обліку рахунків-фактур, накладних та інших документів, це дозволить взаємодіяти системам, а не тільки людям. Наприклад, автоматично оплачувати рахунки фірми А, вартість яких не перевищує Б і кількість С.