ЕЦП

Заголовок (Назва) Тип Анотація
Методологічні аспекти довгострокового збереження архівних електронних документів Стаття

В статті розглянуто основні проблеми довгострокового збереження архівних електронних документів. Проаналізовано недоліки чинної нормативно-методичної бази, що регулює електронний документообіг в Україні, та запропоновано порядок її конкретних змін для забезпечення повного життєвого циклу електронних документів. Обґрунтовано необхідність процедур оцінювання відповідності архівних електронних документів національним стандартам, гармонізованим із міжнародними. Запропоновано архітектуру тестового стенду валідації архівних електронних документів, який разом із прийняттям  формату архівних електронних документів і зміною нормативно-правової бази Державного комітету архівів України стануть необхідними і достатніми умовами створення інтероперабельної системи керування правомочними архівними електронними документами та забезпечать їхнє довготривале (довічне) збереження.

Тестовий стенд для інтероперабельності електронних цифрових підписів Стаття

У статті ідентифіковано ключові блоки тестів ПТК у складі (А)ЦСК для побудови тестового стенда інтероперабельної НСЕЦП. На прикладі блоку верифікації відповідності ДСТУ ETSITS 101 862 продемонстровано основні принципи побудови тестового стенда та їх програмна реалізація.

Роль комплектів підписів у кваліфікованій інфраструктурі відритих ключів Стаття

У статті на прикладі реалізації комплекту підписів ГОСТ 34.311 + ДСТУ 4145 показані можливі рішення існуючих проблем інтероперабельності, дані конкретні пропозиції щодо профілювання параметрів ГОСТ 34.311 + ДСТУ 4145, а також по інтеграції його в сучасні операційні середовища.

Кроссертифікація України Стаття

Проаналізовано існуючі способи кроссертіфікаціі з Євросоюзом, їх технологічні і організаційні вимоги. Запропоновано дії для досягнення внутрішньої інтероперабельності в Україні для автоматичної можливості кроссертіфікаціі з Євросоюзом.

Проблеми інтероперабельності Національної системи електронних цифрових підписів Стаття

З позицій системного аналізу проаналізовано причини відсутності інтероперабельності Національної системи електронних цифрових підписів. Зроблено спробу обґрунтувати шлях мінімаксного (мінімум витрат, максимум результатів) вирішення проблем інтероперабельності в інфраструктурі ЕЦП, як в Україні, так и з іншими державами.