политика подписания

Заголовок (Назва) Тип Анотація
Мова опису політик підписування. Схема і можливості Стаття

Описано призначення й функціональне наповнення політики підписання. Наведено OWL-схему її подання й показано застосування політики підписання на прикладі державних тендерних закупівель.

Інструментарій та методи інтероперабельності Національної системи електронного цифрового підпису Автореферат

 

Мелащенко А.О. Інструментарій та методи інтероперабельності Національної системи електронного цифрового підпису.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем. – Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, 2010.

Ідентифіковано головні проблеми інтероперабельності НСЕЦП через співставлення її з еталонною моделлю кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів QPKI. Запропоновано стандартне подання політики підписування, як базової складової бізнес-моделі ЕЦП згідно з Директивою 1999/93/ЄС. Запропоновано профілі безпеки комплекту підписів ГОСТ 34.311 + ДСТУ 4145 для інтероперабельних його імплементацій у криптомодулях. Реалізовано профілі безпеки комплекту підписів ГОСТ 34.311 + ДСТУ 4145 як бібліотеку «UPGCryptoProviderBasic» криптографічних перетворень згідно зі специфікацією MicrosoftCryptoAPI. Розроблено формальну методику акредитації ЦСК, що ґрунтується на національних стандартах України, гармонізованих із європейськими. Розроблено і реалізовано специфікації тестового стенда для оцінювання ступеня інтероперабельності реалізацій еталонної моделі QPKI на основі формальної методики акредитації ЦСК. Запропоновано напрямки розвитку інфраструктури відкритих ключів, виходячи з аналізу гомоморфного перетворення ASN.1-нотації у XSD-схему XML-документа.

Ключові слова: електронний цифровий підпис (ЕЦП), Національна система електронних цифрових підписів (НСЕЦП), політики підписування, комплекти підписів, кваліфікована інфраструктура відкритих ключів (QPKI).