статистика

Заголовок (Назва) Тип Анотація
Модель оптимального обслуговування зовнішнього державного боргу України Стаття

У даній роботі формалізована у вигляді моделі комбінаторної оптимізації проблема оптимального обслуговування зовнішнього державного боргу України з урахуванням ряду показників наявних позик (обсягів, строків погашення та відстрочення виплат, процентних ставок і т.д). Описано ряд реалізованих наближених алгоритмів її рішення. Проведено обчислювальний експеримент в порівнянні реалізованих алгоритмів.

Використання технологій ETL і OLAP в аналізі фінансових організацій Стаття

У доповіді розглядаються питання використання рішень BI у фінансових організаціях України. Приводяться практичні рекомендації з побудови OLAP рішень і їхньому застосуванню для прогнозування бухгалтерського балансу.

Метод інваріантів для прогнозування Стаття

Розглянута можливість побудови прогнозів на мікрорівні, використовуючи дані макрорівня. Розглянуті необхідні та достатні умови побудови прогнозу. Продемонстрована працездатність методі на даних крупного Українського банку.

Автоматична побудова числових прогнозів Стаття

Розглянуто можливості автоматичного отримання прогнозів з використання пакету статистичного прогнозування PREDICTOR, описані та обгрунтовані інтелектуальні засоби пакету, зокрема кошти інтегральної оцінки, що дозволяє оцінювати і ранжирувати отримані прогнози. Наведено приклади побудови прогнозів на основі реальних часових рядів.

Автоматизоване прогнозування Проект

В умовах ринкової економіки підприємства потребують побудова прогнозів різних показників для побудови планів своєї діяльності (бізнес-планування) [1]. Навіть враховуючи нестабільний характер економіки в Україні, актуальність такої проблеми не слабшає [2]: для прогнозування розвитку ситуації можна побудувати кілька прогнозів за різними сценаріями і спланувати розвиток підприємства для кожного з них