электронный документооборот

Заголовок (Назва) Тип Анотація
Впровадження XBRL як міжнародного стандарту організації фіскальної звітності в Україні Стаття

У статті аргументована доцільність впровадження XBRL як основи технологічної підтримки методологій МСФО й Базель-2 у кредитно-фінансовій сфері України, як сучасного інструмента підтримки фіскальної звітності й підняття довіри населення банківській системі.

Національна локалізація послуг електронного цифрового підпису в сучасних офісних пакетах Стаття

Описано типовий процес підписування, виходячи з вимог еталонної моделі кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів. Проведено порівняння технологічних можливостей офісного пакету MS Office 2010 і типового процесу підписання. Дані конкретні рекомендації щодо національно-української локалізації офісного пакету MS Office 2010.

Формат довгострокового зберігання електронних документів Стаття

Розглянуто деталі впровадження форматів файлів для довгострокового зберігання електронних документів. Проаналізовано існуючі формати файлів і зазначено основні аргументи доцільності використання формату PDF/A для архівного зберігання електронних документів. Запропоновано основні напрямки діяльності по забезпеченню останньої стадії життєвого циклу документів – архівного зберігання.

Первинні електронні документи Проект

Метою проекту є впровадження у повсякденні практику можливості застосування первиних елеткронних документів, створенних із застосуванням звичних офісних пакетів MS Office 2010 та/або Open(Libre) Office, згідно вимог Законів України:

тези " Імплементація первинних електронних документів" (див. нижче) деталізують юридичну правомочність застосування первиних електронних документів.Ідеологічно застосування первинних електронних документів дозволить не лише економити час на відсутності фізичної взаємодії, а також сприятиме автоматизації обліку рахунків-фактур, накладних та інших документів, це дозволить взаємодіяти системам, а не тільки людям. Наприклад, автоматично оплачувати рахунки фірми А, вартість яких не перевищує Б і кількість С. 

Побудова адаптивних систем електронного документообігу Проект

Розглянуто основні проблеми впровадження електронного документообігу на національному рівні. З позицій системного аналізу розглянуто причини відсутності інтероперабельності Національної системи електронних цифрових підписів. Обгрунтовано засоби мінімаксного (мінімум витрат, максимум результатів) вирішення проблем інтероперабельності в інфраструктурі ЕЦП як всередині України, так і з іншими державами. Основні завдання:    * Проблеми інтероперабельності НСЕЦП    * Комплекти підписи для для інтероперабельності НСЕЦП    * Електронне суспільство: eGovernment, eID, eHealth, eBanking, eCommerce, eInvoicing, eTrading і т.д.    * Обгрунтування обмінного формату електронних документів для електронного документообігу    * Проблеми архівного зберігання електронних документів

Імплементація первинних електронних документів Тезисы
Впровадження OPENXML як обмінного формату електронного документообігу Тезисы