pdf/a

Заголовок (Назва) Тип Анотація
Складові стенду валідації архівних електронних документів Стаття

Чинна нормативно-правова база, що регулює електронний документообіг в Україні не регламентує повний життєвий цикл електронних документів, зокрема оцінювання відповідності електронних документів вимогам архівних електронних документів. Метою статті є деталізація алгоритму валідації архівних електронних документів за допомогою стенду. У статті обґрунтовано потребу створення стенду валідації архівних електронних документів та розглянуто принципи його роботи. Стенд валідації архівних електронних документів із відповідними національними стандартами формату архівних електронних документів – є основою створення підсистеми керування архівними електронними правомочними й достовірними фондами і забезпечать довічне збереження.

Методологічні аспекти довгострокового збереження архівних електронних документів Стаття

В статті розглянуто основні проблеми довгострокового збереження архівних електронних документів. Проаналізовано недоліки чинної нормативно-методичної бази, що регулює електронний документообіг в Україні, та запропоновано порядок її конкретних змін для забезпечення повного життєвого циклу електронних документів. Обґрунтовано необхідність процедур оцінювання відповідності архівних електронних документів національним стандартам, гармонізованим із міжнародними. Запропоновано архітектуру тестового стенду валідації архівних електронних документів, який разом із прийняттям  формату архівних електронних документів і зміною нормативно-правової бази Державного комітету архівів України стануть необхідними і достатніми умовами створення інтероперабельної системи керування правомочними архівними електронними документами та забезпечать їхнє довготривале (довічне) збереження.

Формат довгострокового зберігання електронних документів Стаття

Розглянуто деталі впровадження форматів файлів для довгострокового зберігання електронних документів. Проаналізовано існуючі формати файлів і зазначено основні аргументи доцільності використання формату PDF/A для архівного зберігання електронних документів. Запропоновано основні напрямки діяльності по забезпеченню останньої стадії життєвого циклу документів – архівного зберігання.

Формат файлів для довгострокового збережння електронних документів Тезисы
Принципи функціонування тестового стенду валідації архівних електронних документів Тезисы